Zonebestand

Wat is een zonebestand

Een zonebestand is een type bestand dat wordt gebruikt om informatie over een domeinnaam op te slaan. Het is een integraal onderdeel van het Domain Name System (DNS) en wordt gebruikt om te bepalen hoe domeinnamen worden opgelost. Het zonebestand bevat resource records die aangeven hoe DNS-query’s worden beantwoord.

Hoe werkt een zonebestand

Wanneer een DNS-query wordt gedaan, zoekt de DNS-server de gevraagde domeinnaam op in het zonebestand. Als de domeinnaam wordt gevonden, voorzien de resource records in het zonebestand de DNS-server van de informatie die nodig is om de query te beantwoorden. Als de domeinnaam bijvoorbeeld voor een website is, geven de resource records in het zonebestand het IP-adres van de server waarop de website staat.

Wat staat er in een zonebestand

Een zonebestand bevat een aantal resource records die informatie geven over de domeinnaam. Veel voorkomende resource records zijn het begin van de autoriteit (SOA) record, Name Server (NS) records, Address (A) records, Mail Exchange (MX) records en Canonical Name (CNAME) records.

Wat is het doel van het SOA-record

Het SOA-record bevat informatie over het zonebestand, zoals de domeinnaam van de primaire naamserver, het e-mailadres van de zonebeheerder en het serienummer van het zonebestand. Het serienummer wordt gebruikt om te bepalen of het zonebestand is bijgewerkt.

Wat is het doel van de NS-records

De NS-records in het zonebestand bevatten de IP-adressen van de naamservers die gezaghebbend zijn voor de domeinnaam. Bijvoorbeeld, de domeinnaam example.com kan twee naamservers hebben, ns1.example.com en ns2.example.com. De NS-records geven de IP-adressen van deze naamservers.

Wat is het doel van de A-records

De A-records in het zonebestand geven het IP-adres van de server die de domeinnaam host. Bijvoorbeeld, als de domeinnaam example.com naar een webserver verwijst, geeft het A record het IP adres van de webserver.

Wat is het doel van de MX records

De MX records in het zonebestand worden gebruikt om te bepalen waar e-mail die naar de domeinnaam wordt gestuurd naartoe moet worden geleid. De MX records specificeren de mailserver die verantwoordelijk is voor het afhandelen van e-mail die naar de domeinnaam wordt gestuurd.

Wat is het doel van de CNAME records

De CNAME-records in het zonebestand worden gebruikt om de ene domeinnaam aan de andere te koppelen. Als u bijvoorbeeld de domeinnaam www.example.com wilt koppelen aan example.com, gebruikt u een CNAME-record.

Wat is het belang van zonebestanden

Zonebestanden zijn een integraal onderdeel van het DNS en worden gebruikt om de informatie op te slaan die nodig is om domeinnamen om te zetten. Zonder zonebestanden zou het DNS niet goed kunnen functioneren en zouden domeinnamen niet werken.

FAQ
Waar worden zonebestanden voor gebruikt?

Zonebestanden bevatten de DNS-records voor een bepaalde zone. Ze worden gebruikt door DNS-servers om zoekopdrachten naar bronnen in die zone op te lossen.

Wat zijn de 3 hoofdonderdelen van een zonebestand?

De drie belangrijkste onderdelen van een zonebestand zijn het SOA (Start of Authority) record, het NS (Name Server) record en het A (Address) record. Het SOA-record bevat informatie over de zone, zoals de naam van de zone, de contactgegevens van de zonebeheerder, het serienummer van de zone en het vernieuwingsinterval van de zone. Het NS-record specificeert de naamservers voor de zone. Het A-record specificeert het IP-adres voor de zone.

Waar zijn zonebestanden?

Zonebestanden zijn tekstbestanden die de DNS-records voor een bepaalde zone bevatten. Ze worden door DNS-servers gebruikt om DNS-query’s voor bronnen in die zone op te lossen. De records in een zonebestand kunnen worden verdeeld in drie categorieën: resource records, name server records en Start of Authority (SOA) records.

Wat is een zonebestanddomein?

Een zonebestanddomein is een domein dat een zonebestand gebruikt om informatie over de DNS-records van het domein op te slaan. Het zonebestand is een tekstbestand dat alle DNS-records voor een domein bevat.

Hoe maak ik een zonebestand in DNS?

Een zonebestand is een tekstbestand dat de DNS-records voor een bepaalde zone definieert. De inhoud van een zonebestand is verdeeld in vier secties:

1. Het SOA-record: Dit record definieert de start van de autoriteit voor de zone.

2. 2. De NS-records: Deze records definiëren de naamservers voor de zone.

3. De A-records: Deze records definiëren de IP-adressen voor de zone.

4. De MX-records: Deze records definiëren de mail exchange servers voor de zone.