TTL

Wat is TTL

TTL staat voor Time To Live, en is een waarde in een Internet Protocol (IP) pakket die aangeeft hoe lang in seconden het pakket in het netwerk kan blijven voordat het wordt weggegooid. Het wordt gebruikt om te voorkomen dat pakketten eindeloos door het internet reizen.

Waarom wordt TTL gebruikt

TTL wordt gebruikt om routing loops te voorkomen en om ervoor te zorgen dat pakketten niet onnodig worden vertraagd of gerepliceerd. Het wordt ook gebruikt om aan te geven hoeveel hops (netwerkapparaten) een pakket kan passeren voordat het wordt weggegooid.

Wat is de standaard TTL-waarde?

De standaard TTL-waarde is meestal ingesteld op 64, maar kan worden aangepast door het verzendende systeem of de router.

Hoe werkt TTL

Wanneer een pakket wordt verzonden, kent het verzendende systeem er een TTL-waarde aan toe. Wanneer het pakket van de ene naar de andere router gaat, wordt de TTL-waarde bij elke hop met één verlaagd. Wanneer de TTL-waarde 0 bereikt, wordt het pakket weggegooid.

Wat is TTL in DNS

Bij DNS-query’s (Domain Name System) is TTL de tijdslimiet waarna een DNS-record moet worden vernieuwd of anders wordt verwijderd.

Wat is de maximale TTL-waarde

De maximale TTL-waarde is 2.147.483.647 seconden, oftewel ongeveer 68 jaar.

Wat is TTL beveiliging

TTL-beveiliging is een beveiligingsmaatregel die TTL-waarden gebruikt om te bepalen of een pakket legitiem of kwaadaardig is. Het werkt door pakketten met verdacht hoge TTL-waarden te verwijderen.

Hoe kan ik de TTL-waarde veranderen

De TTL-waarde kan worden gewijzigd met een netwerk- of systeembeheerder. Afhankelijk van het netwerk kan het ook worden gewijzigd met een commandoregelhulpprogramma.

Wat is TTL Proxying

TTL proxying is een techniek die door sommige routers wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat pakketten naar de juiste bestemming worden gestuurd. Bij deze methode verandert de router de TTL-waarde van het pakket in de waarde die het zou hebben gehad als het rechtstreeks naar de juiste bestemming was gestuurd.

FAQ
Waarom is TTL waarde 255?

De TTL-waarde (Time To Live) is het aantal hops of routerverbindingen dat een gegevenspakket kan maken voordat het als verlopen of verloren wordt beschouwd. De TTL-waarde wordt ingesteld door de verzender van de gegevens en kan een getal tussen 1 en 255 zijn. De TTL-waarde van 255 is de hoogst mogelijke waarde en wordt vaak gebruikt voor gegevens waarvan niet wordt verwacht dat ze verlopen of verloren gaan.

Moet TTL hoog of laag zijn?

Time to live (TTL) is een waarde in een Internet Protocol (IP) pakket die een netwerk router vertelt of het pakket moet worden weggegooid of doorgestuurd. TTL is een maatstaf voor hoe lang een pakket in het netwerk kan blijven voordat het als verouderd wordt beschouwd. Hoe hoger de TTL, hoe langer het pakket in het netwerk kan blijven. Hoe lager de TTL, hoe korter de levensduur van het pakket.

Wat is TTL 64 en TTL 128?

TTL 64 is de time-to-live waarde voor DNS records die teruggestuurd worden van een DNS server. Deze waarde geeft aan hoe lang de DNS server het DNS record in zijn cache bewaart voordat het verloopt. TTL 128 is de time-to-live-waarde voor DNS-records die door een DNS-server worden geretourneerd. Deze waarde geeft aan hoe lang de DNS-server het DNS-record in zijn cache bewaart voordat het verloopt.

Wat gebeurt er als TTL 1 is?

Wanneer de Time To Live (TTL) waarde 1 bereikt, wordt het datapakket weggegooid en wordt een ICMP time exceeded bericht teruggestuurd naar de afzender.

Waar staat TTL voor?

TTL staat voor Time To Live. Dit is een waarde in een Internet Protocol (IP) pakket die aangeeft hoe lang het pakket in het netwerk kan blijven voordat het wordt weggegooid.