Pseudocode

Wat is Pseudocode Pseudocode is een methode om algoritmen uit te drukken die natuurlijke taal combineert met computerprogrammeertaal. Het is een manier om een algoritme weer te geven zonder de specifieke syntaxis van een programmeertaal te gebruiken. Het wordt gebruikt om de logica van een programma te beschrijven zonder zich zorgen te maken over de … Lees meer

Flat File

Wat is een flat file Een flat file is een gegevensbestandsformaat waarin informatie in platte tekst wordt opgeslagen. Het is de eenvoudigste vorm van gegevensopslag en wordt vaak gebruikt om gegevens op te slaan in databases of andere softwaretoepassingen. Platte bestanden worden meestal opgeslagen als CSV-bestanden (comma-separated values) of TSV-bestanden (tab-separated values). Het wordt ook … Lees meer