Flat File

Wat is een flat file

Een flat file is een gegevensbestandsformaat waarin informatie in platte tekst wordt opgeslagen. Het is de eenvoudigste vorm van gegevensopslag en wordt vaak gebruikt om gegevens op te slaan in databases of andere softwaretoepassingen. Platte bestanden worden meestal opgeslagen als CSV-bestanden (comma-separated values) of TSV-bestanden (tab-separated values). Het wordt ook wel een tekstbestand genoemd.

Voordelen van platte bestande

Platte bestanden zijn gemakkelijk te gebruiken en te begrijpen, waardoor ze een ideale keuze zijn voor de opslag en overdracht van gegevens. Ze zijn ook relatief eenvoudig aan te maken en te bewerken, waardoor ze een handige keuze zijn voor gegevensbeheer. Bovendien worden platte bestanden vaak gebruikt voor gegevensuitwisseling tussen verschillende toepassingen en databases, omdat veel databases het CSV- of TSV-formaat ondersteunen.

Nadelen van platte bestande

Een van de belangrijkste nadelen van platte bestanden is dat ze corrupt kunnen worden als ze niet goed worden onderhouden. Bovendien kunnen platte bestanden groot en moeilijk te beheren worden als ze grote hoeveelheden gegevens bevatten. Bovendien ondersteunen platte bestanden geen gegevensrelaties, waardoor het moeilijk is om de gegevens die ze bevatten te bevragen en bij te werken.

Flat Files vs. Relationele Database

Flat files verschillen van relationele databases doordat ze geen gegevensrelaties ondersteunen. Dit maakt ze meer geschikt voor het opslaan en ophalen van gegevens, maar niet voor complexe gegevensanalyse of -manipulatie. Relationele databases daarentegen zijn beter geschikt voor complexe gegevensanalyse en -manipulatie, maar kunnen moeilijk op te zetten en te onderhouden zijn.

Gebruik van Flat File

Flat files worden vaak gebruikt om kleine hoeveelheden gegevens op te slaan en over te dragen, zoals contactinformatie of een klantenlijst. Ze worden ook gebruikt om gegevens op te slaan die in meerdere toepassingen worden gebruikt, zoals factuurgegevens of inventarisgegevens. Daarnaast worden platte bestanden gebruikt om gegevens op te slaan die niet vaak worden bijgewerkt, zoals een productcatalogus.

Hoe een flat file make

Het maken van een flat file is relatief eenvoudig. U hoeft alleen maar een tekstverwerker te openen, zoals Notepad of TextEdit, en de gegevens in te voeren in de vorm van door komma’s gescheiden waarden (CSV) of door tabs gescheiden waarden (TSV). Zodra de gegevens zijn ingevoerd, kunnen ze worden opgeslagen als een .csv- of .tsv-bestand.

Een flat file leze

Het lezen van een flat file is ook relatief eenvoudig. U hoeft het bestand alleen maar te openen in een tekstverwerker, zoals Notepad of TextEdit, en de gegevens worden weergegeven als platte tekst. Daarnaast zijn er veel softwaretoepassingen die zijn ontworpen om platte bestanden te lezen en te manipuleren, zoals Microsoft Excel of Google Sheets.

Een flat file bijwerke

Een flat file bijwerken kan door het bestand te openen in een tekstverwerker, de nodige wijzigingen aan te brengen en het bestand op te slaan. Daarnaast zijn er veel softwaretoepassingen die zijn ontworpen om platte bestanden bij te werken en te manipuleren, zoals Microsoft Excel of Google Sheets.

Flat File Securit

Bij het opslaan van gegevens in een flat file is het belangrijk om maatregelen te nemen om het bestand te beveiligen. Dit kan door het bestand te versleutelen of door toegangscontrole in te stellen om te beperken wie het bestand kan bekijken en bewerken. Bovendien is het belangrijk om regelmatig een back-up van het bestand te maken om het te beschermen tegen corruptie of gegevensverlies.

FAQ
Is flat file en CSV hetzelfde?

Een CSV-bestand (comma-separated values) is een type flat file dat een specifiek formaat gebruikt voor het opslaan van gegevens. Een CSV-bestand bevat meestal een kopregel met kolomnamen, gevolgd door rijen gegevens. Elke rij gegevens wordt gewoonlijk gescheiden door een komma, hoewel ook andere scheidingstekens kunnen worden gebruikt. CSV-bestanden worden vaak gebruikt voor gegevensuitwisseling, bijvoorbeeld tussen databases

Is Excel een plat bestand?

Nee, Excel is geen flat file. Een flat file is een type database waarin gegevens in één tabel worden opgeslagen. Excel is een spreadsheet-applicatie die gegevens opslaat in een reeks cellen die georganiseerd zijn in rijen en kolommen.

Waarom heet het een plat bestand?

Een flat file is een type database die gegevens opslaat in een enkele tabel. Deze tabel kan worden opgeslagen in een tekstbestand, een binair bestand of een hybride bestand.

Hoe maak ik een flat file?

Er zijn een paar manieren om een flat file te maken, maar de meest gebruikelijke is het gebruik van een teksteditor zoals Notepad++ of Sublime Text. Open gewoon een nieuw bestand en begin te typen. Zodra u klaar bent, slaat u het bestand op met de extensie .txt.

Wie gebruikt een flat file?

Een flat file is een soort database die gegevens opslaat in een enkele tabel. Deze tabel kan worden opgeslagen in een tekstbestand, een binair bestand of een hybride bestand. Flat files worden meestal gebruikt voor kleine databases of voor databases die niet vaak worden bijgewerkt.