Webhook

Wat is een Webhook

Een webhook is een manier voor een app om andere applicaties te voorzien van real-time informatie. Hiermee kan een applicatie een melding sturen naar een andere applicatie wanneer een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt. Deze gebeurtenis kan een update, wijziging of een gebeurtenis binnen de app zijn. Webhooks zijn een geweldige manier om applicaties in real-time bijgewerkt te houden.

Hoe werken webhooks

Webhooks worden geactiveerd door een gebeurtenis in de app. Wanneer de gebeurtenis plaatsvindt, stuurt de applicatie een signaal of een “webhook” naar een andere applicatie. Dit signaal bevat de gegevens die bij de gebeurtenis horen, zoals het type gebeurtenis en het tijdstip waarop het gebeurde. De ontvangende toepassing kan deze gegevens dan gebruiken om de nodige actie uit te voeren.

Voordelen van het gebruik van Webhook

Webhooks bieden verschillende voordelen voor ontwikkelaars. Ze kunnen real-time updates leveren die efficiënter zijn dan het maken van meerdere API-verzoeken. Dit kan tijd en middelen besparen. Ze verminderen ook de hoeveelheid code die nodig is om applicaties synchroon te houden.

Soorten Webhook

Webhooks kunnen worden gebruikt om verschillende soorten gegevens te verzenden. Veel voorkomende typen webhooks zijn: JSON, URL-gecodeerd en XML. Elk type webhook heeft zijn eigen doel, en ontwikkelaars kunnen het type gebruiken dat het beste past bij de behoeften van de applicatie.

Wanneer Webhooks gebruike

Webhooks moeten worden gebruikt wanneer een applicatie een andere applicatie in real-time op de hoogte moet houden. Ze zijn vooral nuttig wanneer een applicatie gegevens naar een andere applicatie moet sturen zonder op een antwoord te wachten.

Beveiligingsoverweginge

Bij het gebruik van webhooks is beveiliging een belangrijk aandachtspunt. Ontwikkelaars moeten maatregelen nemen om de verzonden gegevens te beschermen en ervoor zorgen dat ze veilig zijn. Dit omvat het gebruik van encryptie en authenticatie.

Beperkingen van Webhook

Webhooks hebben beperkingen. Ze kunnen niet worden gebruikt voor alle soorten gegevens, en ze vereisen een bepaald niveau van expertise om op te zetten en te gebruiken. Ze moeten ook voortdurend worden onderhouden en bijgewerkt om ervoor te zorgen dat ze veilig zijn.

Voorbeelden van Webhook

Webhooks zijn te vinden in veel populaire toepassingen. Twitter gebruikt webhooks om meldingen te versturen wanneer een tweet wordt geplaatst of geretweet. Slack gebruikt webhooks om meldingen te sturen wanneer een gebruiker een bericht ontvangt. Andere populaire toepassingen zoals Dropbox en GitHub gebruiken ook webhooks.

FAQ
Wat is het verschil tussen API en webhook?

API staat voor “Application Programming Interface” en verwijst naar de verschillende middelen die een bedrijf heeft om intern met de software van een ander bedrijf te communiceren. Met een API kan een derde partij zoals Facebook rechtstreeks toegang krijgen tot de verschillende functies van een externe toepassing, zoals het bestellen van een product op Amazon. Een webhook daarentegen is een manier voor een externe toepassing om een gebeurtenis in een andere toepassing te activeren. Bijvoorbeeld, een webhook kan worden gebruikt om een melding binnen Facebook te triggeren wanneer een nieuw product wordt besteld op Amazon.

Wat zijn webhooks bijvoorbeeld?

Webhooks zijn een manier voor een app om andere apps te voorzien van real-time informatie. Een webhook levert gegevens aan andere toepassingen terwijl het gebeurt, wat betekent dat u informatie krijgt over uw gebruikers terwijl ze uw app gebruiken. Een webhook kan bijvoorbeeld een klantenservice-app informeren wanneer een klant een aankoop doet op uw site, zodat een medewerker van de klantenservice hen proactief kan bereiken.

Is een webhook gewoon een URL?

Een webhook is een URL die wordt gebruikt om gegevens van een externe bron te ontvangen. De gegevens zijn meestal in de vorm van een JSON payload die naar de webhook URL wordt POSTED.

Wat is een webhook voor dummies?

Een webhook is een manier voor een toepassing om andere toepassingen te voorzien van real-time informatie. Een webhook is in wezen een door de gebruiker gedefinieerde HTTP callback, die wordt geactiveerd wanneer een specifieke gebeurtenis plaatsvindt. Wanneer die gebeurtenis plaatsvindt, doet de bronapplicatie een HTTP-verzoek aan de URL die door de webhook is gespecificeerd. Het verzoek bevat informatie over de gebeurtenis, en de ontvangende applicatie kan die informatie gebruiken om de juiste actie te ondernemen.

Hoe maak ik een webhook?

Een webhook is een door de gebruiker gedefinieerde HTTP callback die wordt geactiveerd wanneer een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt. Wanneer die gebeurtenis plaatsvindt, doet de bronsite een HTTP-verzoek naar de URL die door de webhook wordt gespecificeerd.

Om een webhook te maken, moet u eerst de URL opgeven waarnaar u de HTTP-aanvraag wilt sturen. U kunt dit doen in de code van uw website of applicatie, of in de instellingen of configuratie van de dienst die de webhook gaat activeren. Zodra u de URL hebt gespecificeerd, moet u de gebeurtenis of gebeurtenissen definiëren die de webhook zullen activeren. U wilt bijvoorbeeld dat de webhook wordt geactiveerd wanneer een gebruiker een nieuwe account aanmaakt, of wanneer een nieuwe blogpost wordt gepubliceerd.

Zodra u de URL en de gebeurtenis(sen) die de webhook activeren hebt gedefinieerd, moet u de webhook registreren bij de service die het HTTP-verzoek zal doen. Dit wordt gewoonlijk gedaan door de URL van de webhook aan de dienst te verstrekken, samen met alle andere informatie die de dienst nodig heeft.