Inzet

Wat is Deployment

Deployment is het proces van het beschikbaar maken van code, configuraties en andere artefacten voor gebruikers. Het houdt meestal in dat code van een ontwikkelteam wordt overgenomen, getest op fouten of kwaliteit, en vervolgens wordt uitgerold naar een productieomgeving waar het kan worden gebruikt. Deployment is een belangrijke stap in de levenscyclus van softwareontwikkeling (SDLC) en kan handmatig of automatisch worden uitgevoerd.

Geautomatiseerde uitro

Bij geautomatiseerde uitrol worden scripts of tools gebruikt om code en andere artefacten automatisch uit te rollen naar een productieomgeving zonder dat handmatige tussenkomst nodig is. Dit helpt om de tijd en moeite die nodig zijn om een applicatie vrij te geven te verminderen, evenals het risico op fouten. Geautomatiseerde implementatie kan op verschillende manieren worden gebruikt, bijvoorbeeld om wijzigingen in webapplicaties te implementeren of om een nieuwe versie van een applicatie te implementeren.

Manual Deploymen

Manual deployment is het proces van het handmatig uitrollen van code en andere artefacten naar een productieomgeving. Hierbij wordt de code handmatig gekopieerd, geconfigureerd en vervolgens uitgerold naar de productieomgeving. Handmatige implementatie wordt vaak gebruikt wanneer de code moet worden getest en geverifieerd voordat deze wordt vrijgegeven aan het publiek. Dit proces kan tijdrovend en foutgevoelig zijn, maar is noodzakelijk wanneer de code grondig getest moet worden.

Testen en kwaliteitsborgin

Testen en kwaliteitsborging zijn essentiële stappen in het implementatieproces. Het is belangrijk om de code en andere artefacten te testen voordat ze worden uitgerold om er zeker van te zijn dat ze correct werken en dat er geen fouten of kwaliteitsproblemen zijn. Testen en kwaliteitsborging kunnen handmatig of met geautomatiseerde tools worden uitgevoerd, afhankelijk van de complexiteit en de omvang van de applicatie.

Release Managemen

Release management is het proces van het beheer van de vrijgave van code en andere artefacten aan de productieomgeving. Het omvat het maken van een plan voor wanneer en hoe code moet worden vrijgegeven, en ervoor zorgen dat de code wordt getest en geverifieerd voordat deze wordt vrijgegeven. Release management kan handmatig of met geautomatiseerde tools worden gedaan, afhankelijk van de complexiteit en omvang van de applicatie.

Terugdraaie

Terugdraaien is het proces van terugdraaien naar een vorige versie van code of andere artefacten als na de uitrol een fout of kwaliteitsprobleem wordt ontdekt. Dit helpt ervoor te zorgen dat de applicatie stabiel en veilig is, en dat eventuele problemen snel kunnen worden opgelost. Terugdraaien kan handmatig of met geautomatiseerde tools, afhankelijk van de complexiteit en omvang van de applicatie.

Continuous Deploymen

Continuous deployment is het proces van het continu uitrollen van code en andere artefacten naar de productieomgeving. Dit helpt ervoor te zorgen dat de applicatie altijd up-to-date is en dat gebruikers toegang hebben tot de laatste versie van de applicatie. Continuous deployment kan handmatig of met geautomatiseerde tools gebeuren, afhankelijk van de complexiteit en omvang van de applicatie.

Beveiligin

Beveiliging is een belangrijke overweging bij het uitrollen van code en andere artefacten naar de productieomgeving. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat de code veilig is en dat eventuele kwetsbaarheden worden verholpen voordat de code wordt vrijgegeven. Beveiliging kan handmatig of met geautomatiseerde tools worden getest, afhankelijk van de complexiteit en omvang van de applicatie.

Monitorin

Monitoring is een belangrijke stap in het deploymentproces. De applicatie wordt gecontroleerd op fouten of kwaliteitsproblemen, en op wijzigingen of updates die moeten worden doorgevoerd. Monitoring kan handmatig of met geautomatiseerde tools gebeuren, afhankelijk van de complexiteit en de omvang van de applicatie.

FAQ
Wat betekent het om ingezet te worden op het werk?

Deployment is het proces waarbij een nieuw softwaresysteem of een nieuwe toepassing beschikbaar wordt gemaakt voor gebruik. Hierbij wordt de software meestal verplaatst van een ontwikkelings- of testomgeving naar een productieomgeving, waar ze door eindgebruikers kan worden gebruikt. Deployment kan ook verwijzen naar het proces van het installeren en configureren van een nieuw systeem of toepassing.

Wat gebeurt er bij de uitrol?

Bij softwareontwikkeling is deployment het proces waarbij een softwaretoepassing op een server of computersysteem wordt geïnstalleerd. Dit kan handmatig gebeuren, via een script, of met een tool zoals Microsoft’s Deployment Toolkit. Deployment kan ook verwijzen naar het proces van het publiceren van een toepassing op een webserver of clouddienst.

Hoe lang duurt deployment in het leger?

Er is geen definitief antwoord op deze vraag omdat het kan variëren afhankelijk van de specifieke inzetvereisten van een bepaalde missie. Maar in het algemeen kan de inzet in het leger enkele weken tot enkele maanden duren.

Wat zijn de vijf stadia van uitzending?

De vijf stadia van inzet zijn:

1. Ontwikkeling: Dit is de fase waarin de software wordt ontwikkeld en getest.

2. Staging: Dit is de fase waarin de software op een server wordt gezet voor definitieve testen.

3. Productie: Dit is het stadium waarin de software beschikbaar wordt gesteld aan het publiek.

4. Onderhoud: Dit is het stadium waarin de software wordt bijgewerkt en onderhouden.

5. Pensionering: Dit is het stadium waarin de software niet langer wordt ondersteund en offline wordt gehaald.

Betekent deployen ook verhuizen?

Nee, deploy betekent niet verhuizen. Deploy is een term die in de softwareontwikkeling wordt gebruikt om te verwijzen naar het proces van het in productie nemen van een nieuw softwaresysteem of -toepassing. Hierbij wordt de software overgebracht naar een productieomgeving, geconfigureerd voor de nieuwe omgeving en getest om er zeker van te zijn dat de software klaar is voor livegang.