Goodput

Wat is Goodput

Goodput is een term die wordt gebruikt om de hoeveelheid nuttige gegevens te beschrijven die tussen twee punten in een netwerk wordt verzonden. Het is een maat voor de werkelijke datasnelheid die wordt bereikt wanneer de gegevens van het ene uiteinde van het netwerk naar het andere worden verzonden. De goodput wordt meestal uitgedrukt in bits, bytes of pakketten per seconde (bps, Bps of pps).

Hoe verschilt goodput van throughput?

Goodput verschilt van throughput omdat het rekening houdt met de overhead die gepaard gaat met elk pakket dat in een netwerk wordt verzonden, zoals pakketkoppen en foutcorrectiecodes. Doorvoer is een maat voor de totale hoeveelheid gegevens, inclusief overhead, die in een netwerk wordt verzonden. Bijgevolg is de goodput altijd lager dan de throughput, omdat de overheadgegevens niet als nuttige gegevens worden geteld.

Wat zijn de factoren die de goodput beïnvloeden

De factoren die de goodput kunnen beïnvloeden zijn de latentie van het netwerk, de grootte van de verzonden pakketten, de datasnelheid van het netwerk, het aantal hops en het transmissieprotocol. Latency is de tijd die gegevens nodig hebben om van de ene kant van het netwerk naar de andere kant te reizen. Deze wordt gewoonlijk gemeten in milliseconden. De grootte van de verzonden pakketten beïnvloedt ook de goodput, aangezien grotere pakketten meer tijd nodig hebben om door het netwerk te reizen. De datasnelheid van het netwerk zal ook een belangrijke rol spelen, aangezien een hogere datasnelheid zal resulteren in een hogere goodput. Het aantal hops tussen twee punten in een netwerk kan een invloed hebben op de goodput, aangezien elke hop een vertraging toevoegt aan de gegevensoverdracht. Ten slotte kan ook het tussen de twee punten gebruikte transmissieprotocol van invloed zijn op de goodput, aangezien verschillende protocollen verschillende efficiëntieniveaus kunnen hebben.

Waarom is goodput belangrijk

Goodput is belangrijk omdat het een maatstaf is voor de werkelijke datasnelheid die in een netwerk wordt bereikt. Het is een kritische metriek voor netwerktechnici, omdat het hen helpt te begrijpen hoe efficiënt gegevens in hun netwerk worden verzonden. Kennis van de goodput van een netwerk kan ingenieurs ook helpen bij het oplossen van eventuele prestatieproblemen.

Hoe wordt goodput gemeten?

Goodput wordt meestal gemeten door een bekende hoeveelheid data tussen twee punten in het netwerk te sturen en te meten hoeveel bruikbare data aan de andere kant wordt ontvangen. Dit kan worden gedaan met een verscheidenheid aan instrumenten, waaronder netwerkprestatiemonitors, pakketsnuffelaars en doorvoertests.

Wat zijn de voordelen van Goodput

De voordelen van goodput omvatten verbeterde netwerkprestaties, minder pakketverlies en snellere gegevensoverdracht. Aangezien goodput een maat is voor de in een netwerk bereikte datasnelheid, is het belangrijk voor netwerktechnici om de goodput van hun netwerken te controleren om ervoor te zorgen dat hun toepassingen zo efficiënt mogelijk werken.

Wat zijn de beperkingen van goodput

De belangrijkste beperking van goodput is dat het geen rekening houdt met de overhead die gepaard gaat met elk pakket dat in een netwerk wordt verzonden. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat een deel van de verzonden gegevens niet door de toepassing wordt gebruikt en daarom niet als nuttige gegevens wordt geteld. Een andere beperking is dat goodput alleen kan worden gemeten wanneer er daadwerkelijk gegevens worden verzonden tussen twee punten in een netwerk, zodat het niet mogelijk is de goodput van een netwerk te meten wanneer het niet actief is.

Conclusi

Goodput is een belangrijke metriek voor netwerkingenieurs, omdat het hen helpt te begrijpen hoe efficiënt gegevens in hun netwerk worden verzonden. Goodput is een maatstaf voor de werkelijke datasnelheid die wordt bereikt wanneer gegevens worden verzonden tussen twee punten in een netwerk, en houdt rekening met de overhead die gepaard gaat met elk verzonden pakket. Kennis van de goodput van een netwerk kan ingenieurs helpen bij het oplossen van eventuele prestatieproblemen.

FAQ
Is goodput groter dan throughput?

Nee, goodput is niet altijd groter dan throughput. Goodput is de snelheid van succesvolle gegevenslevering, terwijl throughput de snelheid van gegevenslevering is, inclusief mislukte pogingen.

Hoe bereken je goodput?

Goodput is de hoeveelheid nuttige gegevens die in een bepaalde periode van het ene punt naar het andere wordt overgebracht. Het wordt meestal gemeten in bits per seconde (bps). Om goodput te berekenen, moet u de totale hoeveelheid gegevens weten die wordt overgedragen en de tijd die nodig is om de gegevens over te dragen.

Wat is een lage goodput?

Lage goodput is een term die gebruikt wordt om een situatie te beschrijven waarin de hoeveelheid gegevens die met succes van de ene locatie naar de andere wordt overgedragen laag is. Dit kan het gevolg zijn van een aantal factoren, waaronder een slechte signaalsterkte, interferentie of gewoon een lage datasnelheid. Wanneer de goodput laag is, kan dit leiden tot een aantal problemen, zoals haperingen in de video, trage bestandsoverdracht en slechte prestaties in het algemeen.

Wat is doorvoer vs bandbreedte?

Bandbreedte verwijst naar de maximale gegevensoverdrachtsnelheid van een netwerk- of internetverbinding, terwijl doorvoer verwijst naar de werkelijke hoeveelheid gegevens die in een bepaalde periode wordt overgedragen. Bandbreedte wordt meestal gemeten in bits per seconde (bps), terwijl doorvoer vaak wordt gemeten in bytes per seconde (Bps).

Hoe wordt doorvoer gemeten?

Er zijn een paar manieren om doorvoer te meten, maar de meest gebruikelijke is het meten van de hoeveelheid gegevens die in een bepaalde tijd kan worden overgedragen. Dit kan worden uitgedrukt als een snelheid, zoals bits per seconde (bps) of bytes per seconde (Bps).