Rationaal getal

Rationale getallen

1. Rationale getallen zijn getallen die kunnen worden uitgedrukt als de verhouding tussen twee gehele getallen. Dit betekent dat elk getal dat kan worden geschreven als een breuk, a/b, waarbij a en b gehele getallen zijn en b ≠ 0, een rationaal getal is.

Voorbeelden van rationale getalle

Voorbeelden van rationale getallen zijn breuken zoals 1/2, 2/3, -3/7, en gehele getallen zoals 1, -2, 3, -4. Al deze getallen kunnen worden uitgedrukt als de verhouding van twee gehele getallen.

Eigenschappen van rationale getalle

Rationale getallen hebben een paar belangrijke eigenschappen. Ten eerste zijn ze gesloten onder optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Dit betekent dat als twee rationale getallen worden opgeteld, afgetrokken, vermenigvuldigd of gedeeld, de uitkomst ook een rationaal getal is. Bovendien heeft elk rationaal getal een uniek invers. Dit betekent dat elk rationaal getal een reciproke heeft, of een tegengestelde.

Decimalen als rationale getalle

Decimalen zoals 0,5, 0,3, -1,5 en -0,25 zijn ook rationale getallen, omdat ze als breuken kunnen worden geschreven. Bijvoorbeeld, 0,5 kan worden geschreven als 5/10, en -1,5 kan worden geschreven als -15/10.

Irrationele getalle

In tegenstelling tot rationele getallen zijn irrationele getallen getallen die niet kunnen worden uitgedrukt als een breuk of een verhouding van twee gehele getallen. Voorbeelden van irrationele getallen zijn de vierkantswortel van 2, pi en e.

Rationale getallenlij

Rationale getallen kunnen voorgesteld worden op een getallenlijn. Op de getallenlijn verschijnt elk rationaal getal als een punt dat overeenkomt met zijn positie op de lijn.

7. Bewerkingen met rationale getalle

Rationale getallen kunnen worden gebruikt bij bewerkingen als optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Wanneer twee of meer rationale getallen worden opgeteld, afgetrokken, vermenigvuldigd of gedeeld, is de uitkomst ook een rationaal getal.

Het rationale getallenstelse

Het rationale getallenstelsel is de verzameling van alle rationale getallen en de bewerkingen die erop kunnen worden uitgevoerd. Dit stelsel is belangrijk omdat het de basis vormt voor veel wiskundige bewerkingen en berekeningen.

Gebruik van rationale getalle

Rationale getallen worden gebruikt in veel gebieden van de wiskunde, zoals algebra, calculus en meetkunde. Ze worden ook gebruikt in natuurkunde, techniek en andere wetenschappen. Bovendien worden rationale getallen gebruikt om metingen, zoals lengtes en hoeken, in het dagelijks leven weer te geven.

FAQ
Wat zijn de 4 soorten rationale getallen?

Er zijn vier soorten rationale getallen: gehele getallen, breuken, decimalen en procenten.

Is 3,14 een rationaal getal?

Nee, 3,14 is geen rationaal getal. Een rationaal getal is een getal dat kan worden uitgedrukt als een breuk, met een teller en een noemer die beide gehele getallen zijn. 3,14 kan niet worden uitgedrukt als een breuk met gehele getallen, dus is het geen rationaal getal.

Wat zijn 3 voorbeelden van rationale getallen?

3/4, 2/3 en 1/2 zijn allemaal rationale getallen.

Wat is rationaal vs irrationeel?

Rationale getallen zijn getallen die kunnen worden uitgedrukt als een breuk, waarbij de teller en de noemer gehele getallen zijn. Irrationele getallen kunnen niet als breuk worden uitgedrukt.

Hoe weet je of een getal irrationeel is?

Eén manier om te zien of een getal irrationeel is, is door te proberen de vierkantswortel te vinden. Als het getal niet kan worden uitgedrukt als een rationaal getal, dan is het irrationeel.