Natuurlijk getal

Definitie van een natuurlijk getal

Een natuurlijk getal is een geheel getal groter dan nul. Het is een getal dat algemeen en vanzelfsprekend voorkomt in de natuur. Tot de natuurlijke getallen behoren de positieve gehele getallen 1, 2, 3, 4, enzovoort. De verzameling van natuurlijke getallen wordt vaak aangeduid als de telgetallen en wordt aangeduid met het symbool N.

Eigenschappen van natuurlijke getallen
Natuurlijke getallen hebben verschillende eigenschappen die hen onderscheiden van andere soorten getallen. Ze zijn bijvoorbeeld gesloten onder optelling en vermenigvuldiging, wat betekent dat als twee natuurlijke getallen bij elkaar worden opgeteld of vermenigvuldigd, het resultaat ook een natuurlijk getal is. Bovendien hebben natuurlijke getallen de eigenschap goed geordend te zijn, wat betekent dat twee natuurlijke getallen met elkaar vergeleken kunnen worden en dat het ene getal altijd groter, gelijk of kleiner is dan het andere.

Soorten natuurlijke getallen

Natuurlijke getallen worden verdeeld in twee categorieën: priemgetallen en samengestelde getallen. Priemgetallen zijn natuurlijke getallen groter dan één die alleen deelbaar zijn door één en zichzelf. Samengestelde getallen zijn natuurlijke getallen groter dan één die deelbaar zijn door meer dan één en zichzelf.

Gebruik van natuurlijke getallen

Natuurlijke getallen zijn essentieel voor tellen en meten, en worden gebruikt in het dagelijks leven. Ze worden gebruikt om tijd (uren, minuten, seconden), afstand (yards, meters, kilometers) en gewicht (ponden, kilogrammen) te meten. Natuurlijke getallen worden ook gebruikt om het aantal voorwerpen in een verzameling, het aantal voorwerpen in een verzameling of het aantal mensen in een groep te tellen.

Natuurlijke getallen worden op veel verschillende gebieden gebruikt. In de wiskunde worden ze gebruikt om de verzameling reële getallen te definiëren, het aantal oplossingen van vergelijkingen te berekenen en complexe algoritmen te construeren. In de informatica worden ze gebruikt om geheugenadressen weer te geven, gegevens op te slaan en de lengte van een reeks weer te geven. In de natuurkunde worden ze gebruikt om de energietoestanden van deeltjes te meten en de grootte van een kwantumsysteem te bepalen.

Natuurlijke getallen kunnen op verschillende manieren worden weergegeven: in numerieke vorm (1, 2, 3, enz.), in woordvorm (één, twee, drie, enz.) en in picturale vorm (punten, lijnen, kolommen, enz.).

Geschiedenis van de natuurlijke getallen

Het begrip natuurlijke getallen bestaat al sinds de oudheid. De oude Grieken gebruikten ze om te tellen en te meten en de oude Egyptenaren gebruikten ze om het aantal dagen in een jaar bij te houden. In de 19e eeuw heeft de Franse wiskundige Augustin-Louis Cauchy het begrip natuurlijke getallen geformaliseerd en gedefinieerd als een deelverzameling van de reële getallen.

Conclusie

De natuurlijke getallen zijn gehele getallen groter dan nul die gebruikt worden om te tellen en te meten. Ze hebben verschillende eigenschappen, waaronder gesloten zijn bij optelling en vermenigvuldiging en goed geordend zijn. Natuurlijke getallen kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën: priemgetallen en samengestelde getallen. Ze worden gebruikt in de wiskunde, informatica en natuurkunde en kunnen op verschillende manieren worden weergegeven. Het concept van natuurlijke getallen bestaat al sinds de oudheid en werd geformaliseerd in de 19e eeuw.

FAQ
Waarom is 0 een natuurlijk getal?

Natuurlijke getallen zijn telgetallen, en ze beginnen bij 0. Dus 0 is een natuurlijk getal omdat je ermee kunt tellen.

Waarom is 23 geen natuurlijk getal?

23 is geen natuurlijk getal omdat het geen positief geheel getal is.

Wat is het eerste natuurlijke getal?

Het eerste natuurlijke getal is 1. Het is het kleinste natuurlijke getal en het enige natuurlijke getal dat geen positief geheel getal is.

Wat is een niet-natuurlijk getal?

Een niet-natuurlijk getal is een getal dat geen positief geheel getal is. Dit omvat negatieve gehele getallen, nul en oneindigheid. Niet-natuurlijke getallen worden in de wiskunde en natuurkunde vaak gebruikt om zaken als deling door nul of de vierkantswortel van een negatief getal weer te geven.

Zijn alle natuurlijke getallen gehele getallen?

Nee, natuurlijke getallen zijn niet allemaal gehele getallen. Natuurlijke getallen zijn een deelverzameling van de gehele getallen, die alle gehele getallen en hun negatieven omvatten.