OSI-model

Het OSI Model

Inleiding tot het OSI Model

Het OSI Model staat voor Open Systems Interconnection Model, en het is een manier om te beschrijven hoe verschillende systemen via een netwerk met elkaar communiceren. Het OSI-model is een model met zeven lagen dat wordt gebruikt om de communicatie tussen verschillende systemen te standaardiseren, en het wordt veel gebruikt in de industrie.

Laag 1: Fysieke laag

De fysieke laag is de eerste laag van het OSI-model en is verantwoordelijk voor de fysieke verbinding tussen twee systemen. Deze laag omvat de fysieke hardware, kabels en connectoren die worden gebruikt om twee computers of systemen met elkaar te verbinden.

Laag 2: Gegevensverbindingslaag

De gegevensverbindingslaag is de tweede laag van het OSI-model en is verantwoordelijk voor het verplaatsen van gegevens tussen twee systemen. Deze laag is verantwoordelijk voor de gegevensintegriteit en foutcorrectie, en zorgt ook voor de adressering van de verzonden gegevens.

Laag 3: Netwerklaag

De netwerklaag is de derde laag van het OSI-model en is verantwoordelijk voor de routering van gegevens tussen twee systemen. Deze laag is verantwoordelijk voor het vinden van de beste route voor de gegevens en voor de adressering van de verzonden gegevens.

Laag 4: Transportlaag

De transportlaag is de vierde laag van het OSI-model en is verantwoordelijk voor het opdelen van grote gegevenspakketten in kleinere pakketten voor verzending. Deze laag is ook verantwoordelijk voor de foutcontrole en de volgorde van de verzonden gegevens.

Laag 5: Sessielaag

De sessielaag is de vijfde laag van het OSI-model en is verantwoordelijk voor het opzetten, beheren en beëindigen van communicatiesessies tussen twee systemen. Deze laag zorgt voor de authenticatie en autorisatie van de verzonden gegevens en voor het opzetten en beëindigen van de communicatiesessies.

Layer 6: Presentation Layer

De presentatielaag is de zesde laag van het OSI-model en is verantwoordelijk voor het formatteren en coderen van de gegevens voordat ze worden verzonden. Deze laag is ook verantwoordelijk voor het vertalen van de gegevens tussen verschillende toepassingsformaten.

Laag 7: Toepassingslaag

De toepassingslaag is de zevende laag van het OSI-model, en is verantwoordelijk voor het verlenen van toegang tot netwerkdiensten aan toepassingen. Deze laag verzorgt de communicatie tussen de applicatie en het netwerk, alsmede de beveiliging en authenticatie van de verzonden gegevens.

Het OSI-model is van onschatbare waarde om de communicatie tussen verschillende systemen te standaardiseren, en het wordt veel gebruikt in de industrie. Inzicht in de verschillende lagen van het OSI-model en hoe ze op elkaar inwerken is essentieel voor het werken met en begrijpen van netwerken.

FAQ
Hoe werkt het OSI-model?

Het OSI-model is een conceptueel model dat beschrijft hoe informatie wordt overgedragen tussen twee knooppunten in een netwerk. Het model is verdeeld in zeven lagen, die elk een ander aspect van het transmissieproces vertegenwoordigen. De zeven lagen zijn:

1. Fysieke laag: Deze laag is verantwoordelijk voor het fysiek verbinden van de twee knooppunten en het verzenden van de ruwe gegevensbits tussen hen.

2. Datalink-laag: Deze laag is verantwoordelijk voor de correcte overdracht van de gegevens tussen de twee knooppunten.

3. Netwerklaag: Deze laag is verantwoordelijk voor het routeren van de gegevens tussen de twee knooppunten.

4. Transportlaag: Deze laag is verantwoordelijk voor een betrouwbare gegevensoverdracht tussen de twee knooppunten.

5. Sessielaag: Deze laag is verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van de sessie tussen de twee knooppunten.

6. Presentatielaag: Deze laag is verantwoordelijk voor het vertalen van de gegevens tussen de twee knooppunten.

7. Toepassingslaag: Deze laag is verantwoordelijk voor het verlenen van toegang tot het netwerk aan de toepassingen.

Wat zijn de 7 lagen van OSI in volgorde van laag 7?

De zeven lagen van het OSI-model zijn als volgt, beginnend bij de hoogste laag:

7. Toepassing

6. Presentatie

5. Sessie

4. Transport

3. Netwerk

2. Dataverbinding Datalink

1. Fysiek

Wat is het OSI-model voor dummies?

Het OSI-model is een referentiemodel voor hoe toepassingen over een netwerk kunnen communiceren. Het is verdeeld in zeven lagen, die elk een ander deel van het proces vertegenwoordigen.

Waar staat OSI voor?

OSI staat voor Open Systems Interconnection. OSI is een referentiemodel voor hoe toepassingen over een netwerk kunnen communiceren. OSI definieert zeven lagen van netwerken: Fysiek, Data Link, Netwerk, Transport, Sessie, Presentatie en Toepassing.

Waarvoor wordt laag 7 gebruikt?

Laag 7 is de hoogste laag in het OSI-model, en is verantwoordelijk voor de afhandeling van verzoeken op applicatieniveau, zoals die van webbrowsers.