NaN

Uitleg van de technische term NaN

Definitie van NaN

NaN staat voor “not a number” en wordt gebruikt om een ongedefinieerde of onrepresenteerbare waarde of hoeveelheid aan te geven in computerprogramma’s. Het is een speciaal type waarde dat wordt gebruikt om een ongedefinieerde of ongeldige numerieke waarde in een programmeertaal weer te geven. NaN wordt meestal gebruikt om het resultaat weer te geven van een ongedefinieerde bewerking of een ongeldige bewerking zoals deling door nul, of de vierkantswortel van een negatief getal.

Oorsprong van NaN

NaN werd voor het eerst geïntroduceerd in de IEEE 754-1985 standaard voor floating-point rekenen, en is sindsdien een algemeen aanvaarde standaard in de informatica geworden. De term werd gekozen als een manier om een ongedefinieerde waarde weer te geven die gebruikt kon worden in programmeertalen en andere rekentoepassingen.

3. NaN kan op verschillende manieren worden weergegeven, afhankelijk van de programmeertaal of toepassing. In sommige talen wordt NaN weergegeven door een speciale constante zoals “NaN” of “NULL”. In andere talen kan NaN worden weergegeven door een speciaal teken zoals een vraagteken of een streepje.

Soorten NaN

Er zijn twee soorten NaN: stille NaN (QNaN) en signalerende NaN (SNaN). QNaN wordt gebruikt om ongedefinieerde waarden weer te geven, terwijl SNaN wordt gebruikt om ongeldige bewerkingen weer te geven.

Testen op NaN

In sommige programmeertalen zijn er speciale functies die gebruikt kunnen worden om te testen op NaN. In JavaScript bijvoorbeeld kan de functie isNaN() worden gebruikt om te testen of een gegeven waarde NaN is of niet.

NaN en vergelijkingsoperatoren

Bij gebruik van vergelijkingsoperatoren, zoals == of !=, is NaN niet gelijk aan een andere waarde, inclusief zichzelf. Het testen op NaN vereist dus het gebruik van een speciale functie of het gebruik van een vergelijkingsoperator in combinatie met een expliciete vergelijking met NaN.

NaN en rekenkundige bewerkingen

Bij het uitvoeren van rekenkundige bewerkingen wordt NaN niet behandeld als een getal. Elke bewerking met NaN resulteert in NaN, inclusief optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

NaN en foutafhandeling

In veel programmeertalen wordt NaN gebruikt om een fout in een programma aan te geven. Een programma kan bijvoorbeeld een NaN-uitzondering gooien als een ongeldige bewerking wordt geprobeerd. Hierdoor kan het programma fouten netjes afhandelen, in plaats van te crashen of in een oneindige lus terecht te komen.

Kortom, NaN is een speciaal type waarde dat wordt gebruikt om een ongeldige of ongedefinieerde numerieke waarde weer te geven in het programmeren. Het kan op verschillende manieren worden weergegeven, en kan worden getest met speciale functies. Bij rekenkundige bewerkingen wordt NaN niet behandeld als een getal, en bij het gebruik van vergelijkingsoperatoren is NaN niet gelijk aan een andere waarde, inclusief zichzelf. NaN wordt ook gebruikt bij foutafhandeling, als een manier om een fout in een programma aan te geven.

FAQ
Waarom is NaN een getal?

NaN staat voor “Not a Number”, en is een numeriek gegevenstype. De belangrijkste reden waarom het als een getal wordt beschouwd, is omdat het kan worden gebruikt in wiskundige bewerkingen, net als elk ander getal. Het is echter belangrijk om in gedachten te houden dat NaN nooit gelijk zal zijn aan een andere waarde, zelfs niet aan zichzelf. Dus als je een variabele zou proberen te vergelijken met de waarde NaN, zou het resultaat altijd onwaar zijn.

Wat wordt beschouwd als NaN?

NaN is een acroniem voor “Not a Number”. NaN is een term die in computerprogrammering wordt gebruikt om een waarde te beschrijven die geen getal is. NaN wordt vaak gebruikt om een foutconditie of een ongedefinieerde waarde aan te duiden.

Wat is een voorbeeld van NaN?

In de informatica is NaN, wat staat voor not a number, een numerieke datatype waarde die een ongedefinieerde of niet-representeerbare waarde vertegenwoordigt. NaN-waarden ontstaan in verschillende omstandigheden, meestal wanneer een numerieke bewerking een ongedefinieerd resultaat oplevert. Bijvoorbeeld, 0/0 produceert NaN, net als de vierkantswortel van een negatief getal.

Is het oma of Nan?

Er is geen definitief antwoord op deze vraag, omdat het meestal een kwestie van voorkeur is. Sommige mensen noemen hun grootmoeder “Nan”, terwijl anderen haar gewoon “oma” noemen. Er is geen correct antwoord, dus het is aan de persoon om te beslissen hoe hij zijn grootmoeder wil noemen.

WIE noemt oma Nan?

Er is geen definitief antwoord op deze vraag, omdat verschillende mensen waarschijnlijk verschillende bijnamen voor hun grootmoeder hebben. Enkele veel voorkomende bijnamen voor grootmoeders zijn echter “Nan”, “Oma” en “Oma”.