Document

Definitie van document

Een document is een bestand dat informatie bevat die door een computer kan worden gelezen of bewerkt. Documenten worden meestal opgeslagen in een bestandsformaat dat specifiek is voor het programma dat wordt gebruikt om ze te maken. Documenten kunnen tekst, afbeeldingen, tabellen en andere gegevens bevatten. Documenten worden voor verschillende doeleinden gebruikt, zoals voor communicatie, samenwerking en het bijhouden van gegevens.

Soorten documenten

Documenten kunnen in verschillende vormen en formaten voorkomen. Veel voorkomende soorten documenten zijn tekstverwerkingsdocumenten, spreadsheetdocumenten, presentatiedocumenten, PDF-documenten en afbeeldingsdocumenten. Elk type document dient een specifiek doel en wordt gebruikt voor verschillende soorten taken.

Documenten maken

Documenten kunnen worden gemaakt met verschillende programma’s, zoals tekstverwerkers, spreadsheets en presentatiesoftware. Bij het maken van een document krijgt de gebruiker meestal een lege pagina of een sjabloon te zien. De gebruiker kan dan tekst, afbeeldingen, tabellen en andere gegevens invoeren om het gewenste document te maken.

Documenten bewerken

Zodra een document is gemaakt, kan het worden bewerkt om wijzigingen aan te brengen of extra informatie toe te voegen. Documenten kunnen worden bewerkt met hetzelfde programma waarmee ze zijn gemaakt, of ze kunnen in een ander programma worden geopend om wijzigingen aan te brengen.

Documenten opslaan

Zodra een document is gemaakt of bewerkt, moet het worden opgeslagen om de wijzigingen te behouden. Documenten worden meestal opgeslagen in een bestandsformaat dat specifiek is voor het programma waarmee ze zijn gemaakt, maar ze kunnen ook worden geëxporteerd naar een ander bestandsformaat.

Documenten delen

Documenten kunnen worden gedeeld met andere gebruikers door een kopie van het documentbestand te sturen of door een link naar het document te maken. Documenten kunnen ook worden gedeeld via cloudservices, zoals Google Drive, Dropbox en OneDrive.

Documentbeveiliging

Bij het delen of opslaan van documenten is het belangrijk om na te denken over de beveiliging van het document. Documenten kunnen worden beveiligd met wachtwoorden en encryptie om onbevoegde toegang of delen te voorkomen.

Documentbeheer

Documentbeheer is de praktijk van het organiseren, opslaan en beheren van documenten. Documenten kunnen worden georganiseerd in mappen, gelabeld met trefwoorden en gesorteerd op datum, grootte of bestandstype. Document management systemen kunnen gebruikers helpen bij het organiseren, opslaan en beheren van grote aantallen documenten.

FAQ
Wat is een document voorbeeld?

Een documentvoorbeeld is een soort softwaredocumentatie die een specifiek, gedetailleerd voorbeeld geeft van hoe een softwaresysteem of -component gebruikt kan worden. Dit type documentatie kan bijzonder nuttig zijn voor ontwikkelaars die nieuw zijn met een systeem, of voor hen die een concreter begrip nodig hebben van hoe een systeem werkt. Documentvoorbeelden kunnen ook nuttig zijn voor ontwikkelaars die een bepaald probleem proberen op te lossen.

Wat zijn soorten documenten?

Bij software-ontwikkeling is een document een geschreven of afgedrukt stuk informatie dat gebruikt wordt als referentie of verslag. Er zijn veel verschillende soorten documenten, waaronder requirements documenten, ontwerpdocumenten, testdocumenten en gebruikershandleidingen. Elk type document dient een ander doel en bevat andere informatie.

Waar vind ik Google-documenten?

Google-documenten worden opgeslagen in de cloud, wat betekent dat u ze kunt openen vanaf elk apparaat met een internetverbinding. Om uw Google-documenten te vinden, logt u in op uw Google-account en klikt u op het pictogram “Drive”. Uw documenten worden weergegeven in het hoofdvenster van Drive.

Wat zijn de 4 soorten documenten?

Er zijn vier soorten documenten: 1) Functionele specificaties – Deze documenten geven in detail aan wat een softwaresysteem moet doen. 2) Technische specificaties – Deze documenten beschrijven hoe een softwaresysteem gebouwd moet worden. 3) Gebruikersdocumentatie – Deze documenten beschrijven hoe een softwaresysteem moet worden gebruikt. 4) Marketingmateriaal – Deze documenten worden gebruikt om een softwaresysteem te promoten.

Wat is het andere woord voor document?

Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag. Een document kan aangeduid worden als een bestand, een record, of een stuk data.