Celverwijzing

Wat is een celverwijzing

Een celverwijzing is een methode om te verwijzen naar een specifieke cel of een cellenbereik in een spreadsheet. Het wordt gebruikt om te verwijzen naar gegevens van een of meer cellen in dezelfde of verschillende werkbladen. Het kan worden gebruikt om meerdere keren naar dezelfde cel te verwijzen, of om formules te maken die naar meerdere cellen verwijzen.

2. Een celverwijzing kan absoluut of relatief zijn. Een absolute celverwijzing is er een die constant blijft, zelfs wanneer de formule naar andere cellen wordt gekopieerd. Een relatieve celverwijzing is er een die verandert wanneer de formule naar andere cellen wordt gekopieerd.

Voordelen van het gebruik van celverwijzinge

Celverwijzingen zijn nuttig omdat u hiermee kunt verwijzen naar gegevens uit andere cellen zonder dat u de gegevens telkens opnieuw hoeft in te voeren. Ze vereenvoudigen ook formules door ze begrijpelijker te maken. Ze besparen tijd en moeite bij het kopiëren van formules van het ene blad naar het andere.

Syntaxis voor celverwijzinge

De syntaxis voor een celverwijzing is een combinatie van de kolomletter en het rijnummer van de cel. Bijvoorbeeld, de cel in de eerste kolom en de eerste rij wordt aangeduid als A1. De cel in de derde kolom en vijfde rij wordt aangeduid als C5.

5. Bij verwijzing naar cellen uit verschillende werkbladen verandert de syntaxis enigszins. De syntaxis is de werkmap- of bestandsnaam, gevolgd door de werkbladnaam, gevolgd door de celverwijzing. Bijvoorbeeld, een cel in de eerste kolom en de eerste rij in een werkblad met de naam “Gegevens” in een werkmap met de naam “MijnWerkmap” zou worden aangeduid als “MijnWerkmap.Gegevens!A1”.

Naar een celbereik verwijze

Het is ook mogelijk naar een celbereik te verwijzen. Hiervoor is de syntaxis de celverwijzing van de eerste cel in het bereik, gevolgd door een dubbele punt, gevolgd door de celverwijzing van de laatste cel in het bereik. Bijvoorbeeld, een bereik van de eerste kolom en de eerste rij tot de derde kolom en de vijfde rij zou “A1:C5” worden genoemd.

7. Een genoemd bereik is een cellenbereik waaraan een naam is gekoppeld. Om naar een naambereik te verwijzen, is de syntaxis de naam van de werkmap of de bestandsnaam, gevolgd door de naam van het bereik. Bijvoorbeeld, een genoemd bereik met de naam “SalesData” in een werkmap met de naam “MijnWerkmap” zou worden aangeduid als “MijnWerkmap.SalesData”.

8. Celverwijzingen kunnen ook worden gebruikt in formules om te verwijzen naar gegevens in andere cellen. Een optellingsformule kan bijvoorbeeld de celverwijzingen gebruiken van twee cellen die waarden bevatten die bij elkaar moeten worden opgeteld. De syntaxis is dan de celverwijzing van de eerste cel, gevolgd door een plusteken (+), gevolgd door de celverwijzing van de tweede cel.

FAQ
Wat is een voorbeeld van een celverwijzing?

Een celverwijzing is een identificatie voor een cel in een spreadsheet. Het is meestal een combinatie van de kolomletter en het rijnummer van de cel, zoals “A1” of “B5”.

Wat zijn de 3 soorten celverwijzingen?

Een celverwijzing is een manier om een specifieke cel of groep cellen in een werkblad te identificeren. Er zijn drie soorten celverwijzingen: relatief, absoluut en gemengd.

Relatieve celverwijzingen veranderen wanneer een formule naar een andere cel wordt gekopieerd. Als bijvoorbeeld een formule in cel A1 een relatieve verwijzing naar cel B1 bevat, en u kopieert die formule naar cel A2, dan verandert de verwijzing in de formule in cel B2.

Absolute celverwijzingen veranderen niet wanneer een formule naar een andere cel wordt gekopieerd. Als bijvoorbeeld een formule in cel A1 een absolute verwijzing naar cel B1 bevat, en u kopieert die formule naar cel A2, blijft de verwijzing in de formule cel B1.

Gemengde celverwijzingen bevatten zowel absolute als relatieve delen. Als bijvoorbeeld een formule in cel A1 een gemengde verwijzing naar cel B1 bevat, en u kopieert die formule naar cel A2, zal de verwijzing in de formule veranderen in cel B2 (het relatieve deel), maar absoluut blijven ten opzichte van het werkblad (het absolute deel).

Wat is een eenvoudige celverwijzing?

Een eenvoudige celverwijzing is een celverwijzing die bestaat uit een enkele letter en een cijfer, zonder interpunctie. Bijvoorbeeld, de celverwijzing A1 verwijst naar de cel in de eerste kolom en de eerste rij van een werkblad.

Waar is celverwijzing in Excel?

Celverwijzing in Excel geeft de locatie van een cel in het werkblad aan. Het wordt weergegeven door de kolomletter en het rijnummer van de cel. Bijvoorbeeld, de celverwijzing voor de cel in de eerste kolom en de eerste rij is A1.

Hoe vind ik een celverwijzing in Excel?

Er zijn een paar verschillende manieren waarop u een celverwijzing in Excel kunt vinden. De eerste manier is om te klikken op de cel waarvoor u de referentie wilt vinden en dan te kijken in de linkerbovenhoek van het scherm. De celverwijzing wordt linksboven weergegeven.

Een andere manier om een celverwijzing te vinden is door op de cel te klikken en dan naar de formulebalk boven in het scherm te kijken. De celverwijzing wordt weergegeven in de formulebalk.

U kunt een celverwijzing ook vinden door naar het Naamvak boven in het scherm te kijken. Het Naamvak toont de celverwijzing voor de cel die momenteel is geselecteerd.