Subscript

Definitie van Subscript

Subscript is een soort tekst die iets lager staat dan de basislijn van andere tekst. Het is meestal kleiner dan de omringende tekst en wordt vaak gebruikt om een wiskundige vergelijking, een chemische formule of een voetnoot aan te geven.

Gebruik van Subscript

Subscript is een veelzijdig hulpmiddel dat in een groot aantal toepassingen wordt gebruikt. Het wordt vaak gebruikt om wiskundige vergelijkingen, chemische formules of voetnoten aan te geven. Het kan ook worden gebruikt om extra informatie in een tekst te geven, zoals het jaar waarin een werk is gepubliceerd, de naam van een boek of film, of een referentiebron.

Formaat van Subscript

Subscript is meestal opgemaakt als een kleiner lettertype dan de omringende tekst. Het staat meestal onderaan de regel en is iets lager uitgelijnd dan de basislijn.

Subscriptie maken in Word

Microsoft Word biedt gebruikers een eenvoudige manier om subscript te maken. Om subscripties in Word te maken, markeert u de tekst die u wilt opmaken en kiest u het tabblad “Opmaak”. From the drop-down menu, choose “Subscript” and the text will be formatted accordingly.

Creating Subscript in HTML

Creating subscript in HTML is a bit more complicated. To do so, HTML code must be used. For instance, to create subscript in HTML, the code text should be used.

Creating Subscript in LaTeX

LaTeX is a typesetting software used for creating professional documents. To create subscript in LaTeX, the command textsubscript{text} should be used.

Subscript vs. Superscript

Subscript and superscript are often confused, as they are similar in nature. The primary difference is that subscript appears slightly lower than the baseline, while superscript appears slightly higher than the baseline.

Limitations of Subscript

Subscript is not always suitable for all types of documents. For instance, subscript should not be used to denote large mathematical equations or a long footnote, as the text may appear illegible. Bovendien wordt subscript niet altijd ondersteund door bepaalde zetsoftware.

FAQ
Wat is bijvoorbeeld subscript?

Een subscript is een getal of symbool dat onder en rechts van een ander getal of symbool staat. In wiskundige uitdrukkingen worden subscripts vaak gebruikt om de verschillende termen in een reeks aan te duiden of om de verschillende componenten van een vector aan te geven. Bijvoorbeeld, in de uitdrukking “x1 + x2 + x3” geven de subscripts “1”, “2” en “3” de verschillende termen in de reeks aan. In de uitdrukking “v = (v1, v2, v3),” duiden de aanduidingen “1”, “2” en “3” op de verschillende componenten van de vector v.

Wat is het subscriptsymbool?

Het subscriptteken is een klein cijfer of een kleine letter die iets onder en rechts van het hoofdsymbool in een wiskundige uitdrukking staat. Het wordt gebruikt om een specifiek element in een verzameling, reeks of reeks aan te duiden. Bijvoorbeeld, in de verzameling {1, 2, 3} geven de subscripts 1, 2 en 3 respectievelijk het eerste, tweede en derde element van de verzameling aan.

Wat is subscript in Word?

Subscript is een tekenopmaak die de geselecteerde tekst verlaagt onder de basislijn van de omringende tekst. Subscripts worden vaak gebruikt voor wiskundige of wetenschappelijke notatie, zoals de volgende vergelijking: H2O.

Hoe typ je een kleine 2 in h2o?

Om een kleine 2 in h2o te typen, kun je de Alt-code-methode gebruiken. Zorg er eerst voor dat Num Lock is ingeschakeld. Houd vervolgens de Alt-toets ingedrukt en typ de code voor de letter h. Laat vervolgens de Alt-toets los en typ de code voor het cijfer 2. Laat tenslotte de Alt-toets los en typ de code voor de letter o.

Hoe voeg je subscript of superscript toe?

Er zijn twee manieren om subscript of superscript toe te voegen in Microsoft Word. De eerste manier is met de knoppen Subscript en Superscript op het tabblad Home. Om deze methode te gebruiken selecteert u de tekst die u wilt opmaken en klikt u vervolgens op de knop Subscript of Superscript. De tweede manier is via het dialoogvenster Lettertype. Om deze methode te gebruiken selecteert u de tekst die u wilt opmaken en klikt u op de knop Lettertype op het tabblad Begin. In het dialoogvenster Lettertype selecteert u de optie Superscript of Subscript onder Effecten.