Computer Ethiek

Computer Ethiek 1. Definitie van computerethiek: Computerethiek is een tak van de ethiek die zich richt op hoe computerprofessionals beslissingen moeten nemen over professioneel en sociaal gedrag. Het behandelt verschillende ethische kwesties die voortkomen uit het gebruik van computertechnologie, waaronder privacy en veiligheid, intellectueel eigendom en betrouwbaarheid. 2. Geschiedenis van de computerethiek: Het concept computerethiek … Lees meer