Proces

Wat is een proces Een proces is een reeks instructies of stappen die worden uitgevoerd om een specifiek doel te bereiken. Het wordt typisch gebruikt in de context van softwareontwikkeling, waar het een essentieel onderdeel is van de levenscyclus van softwareontwikkeling. Bij softwareontwikkeling worden processen gebruikt om te bepalen hoe taken worden uitgevoerd en om … Lees meer

Startmenu

Wat is het menu Start Het menu Start is een gebruikersinterface-element dat wordt gebruikt in besturingssystemen van Microsoft Windows. Het biedt een centraal startpunt voor computerprogramma’s en het uitvoeren van andere taken. Het Startmenu verscheen voor het eerst in Windows 95 en is opgenomen in alle volgende versies van Windows. Waar bevindt het menu Start … Lees meer