Systeemvereisten

Definitie van systeemvereiste Systeemvereisten hebben betrekking op de hardware- en softwarecomponenten waarover een bepaald systeem moet beschikken om naar behoren te kunnen functioneren. Deze eisen zijn noodzakelijk om het systeem optimaal te laten functioneren en kunnen minimum- of maximumspecificaties omvatten voor componenten zoals geheugen, opslag, snelheid van de centrale verwerkingseenheid (CPU), grafische voorzieningen en het … Lees meer