MTU

Wat is MTU MTU staat voor Maximum Transmission Unit en is de grootste omvang van een pakket of frame, gespecificeerd in octetten (acht-bits bytes) die een netwerk in één keer kan verzenden. Het is de grootte van het grootste pakket dat een netwerk kan verzenden, ontvangen of verwerken. Het is een fundamentele parameter van een … Lees meer