Frequentie

Definitie van frequenti Frequentie is een term die gebruikt wordt in de natuurkunde en techniek, en wordt gewoonlijk gedefinieerd als het aantal keren dat een zich herhalende gebeurtenis zich voordoet per tijdseenheid. Het is het aantal cycli per tijdseenheid en wordt gewoonlijk gemeten in Hertz. 2. De frequentie wordt vaak weergegeven met de letter f, … Lees meer