Vector

Vector Definitie van vector Een vector is een wiskundig object dat wordt gebruikt om richting en grootte weer te geven. Het kan worden voorgesteld in een tweedimensionale of driedimensionale ruimte. De richting wordt voorgesteld door een pijl, en de grootte door de lengte van de pijl. Vectoren zijn fundamenteel voor veel gebieden van de wiskunde, … Lees meer