ISO

Wat is ISO ISO staat voor International Organization for Standardization, en is een onafhankelijke, niet-gouvernementele internationale organisatie die de internationale handel helpt vergemakkelijken door normen vast te stellen voor een breed scala aan producten en diensten. ISO zorgt ervoor dat producten uit verschillende landen aan dezelfde normen voldoen en in elk land kunnen worden gebruikt. … Lees meer