UPC

Definitie van UPC UPC staat voor Universal Product Code, een soort streepjescode die in winkels wordt gebruikt om producten te identificeren. Het bestaat uit 12 cijfers die zijn gecodeerd in een barcodeformaat dat in het verkooppunt kan worden gescand. De UPC is het meest gebruikte barcodesysteem ter wereld en wordt gebruikt om detailhandelsartikelen te identificeren, … Lees meer