Gibibyte

1. Definitie van Gibibyte: Een Gibibyte (GiB) is een meeteenheid voor digitale informatie en is gelijk aan 1.073.741.824 (2^30) bytes, of 1.024 mebibytes (2^20). Het wordt vaak afgekort als GiB en maakt deel uit van het Internationaal Stelsel van Eenheden (SI). 2. Verschil met Gigabyte: Een Gibibyte wordt vaak verward met een gigabyte (GB), wat … Lees meer