Veld

Wat is een vakgebied Een vakgebied is een gebied dat verband houdt met een bepaald onderwerp of een bepaalde activiteit waarvoor gespecialiseerde kennis, vaardigheden of opleiding vereist is. Het kan verwijzen naar een fysiek gebied, zoals een studiegebied, of naar een abstract gebied, zoals een kennisgebied. Velden worden vaak onderverdeeld in subvelden, en binnen die … Lees meer