Hoop

Wat is een heap Een heap is een soort gegevensstructuur die gebruikt wordt voor het opslaan van gegevenselementen in een boomstructuur. Het is een manier om gegevens in het geheugen te organiseren die snelle toegang tot elementen op basis van een geassocieerde sleutel mogelijk maakt. Heaps worden vaak gebruikt bij geheugentoewijzing en vuilnisophaling, en vormen … Lees meer