Operator

Definitie van operato Een operator is een symbool of functie die wordt gebruikt om bepaalde bewerkingen uit te voeren op een of meer waarden, variabelen, objecten of gegevensverzamelingen. Het vertelt de computer om een specifieke taak uit te voeren, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, vergelijken en logische bewerkingen. Operatoren zijn essentiële onderdelen van programmeertalen, omdat … Lees meer