Schaalbaar

Inzicht in schaalbaar Wat is schaalbaar Schaalbaar is een term die gebruikt wordt om het vermogen van een toepassing, systeem of raamwerk te beschrijven om de prestaties op te schalen of af te zwakken naar gelang de toenemende of afnemende eisen van de werklast. Met andere woorden, schaalbaarheid is het vermogen van een systeem om … Lees meer