ASCII

Definitie van ASCII ASCII staat voor American Standard Code for Information Interchange. In de informatica is het een tekencoderingssysteem dat numerieke waarden toekent aan letters, cijfers en andere tekens. ASCII wordt gebruikt om tekst weer te geven in computers, communicatieapparatuur en andere apparaten. Geschiedenis van ASCII ASCII ontstond in het begin van de jaren zestig … Lees meer