XHTML

Wat is XHTML

XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) is een opmaaktaal die een combinatie is van HTML en XML. Het wordt gebruikt om webpagina’s en andere op het internet te lezen documenten te maken. XHTML werd in 2000 geïntroduceerd als een manier om HTML gemakkelijker te lezen en te schrijven, en om het meer uitbreidbaar te maken.

Voordelen van XHTM

XHTML biedt verschillende voordelen ten opzichte van HTML, waaronder een betere structurele integriteit, betere ondersteuning voor internationale karakters en talen, en de mogelijkheid om op XML gebaseerde technologieën te gebruiken. Het wordt ook gemakkelijker gelezen en begrepen door webbrowsers en andere systemen. Bovendien is XHTML gemakkelijker te schrijven en te onderhouden, omdat het gebaseerd is op XML en striktere syntaxisregels volgt.

XHTML vs HTM

De belangrijkste verschillen tussen XHTML en HTML liggen op het gebied van syntaxis en structuur. XHTML-documenten moeten in goed gevormde XML worden geschreven, wat betekent dat alle openingstags overeenkomstige sluitingstags moeten hebben, en dat alle tags op de juiste manier genest moeten zijn. Dit zorgt ervoor dat documenten consistenter en gemakkelijker te verwerken zijn. Bovendien maakt XHTML ook meer geavanceerde functies mogelijk, zoals namespaces, die kunnen worden gebruikt om elementen te groeperen.

XHTML-documente

XHTML-documenten worden geschreven in een standaardindeling en bestaan uit twee delen: de documenttypedeclaratie en de documenttekst. De documenttypeverklaring wordt gebruikt om de gebruikte versie van XHTML te identificeren, terwijl de documenttekst de eigenlijke inhoud van het document bevat, zoals tekst, afbeeldingen en andere elementen.

XHTML-elemente

XHTML-documenten zijn opgebouwd uit een aantal elementen, die de bouwstenen van webpagina’s vormen. Deze elementen zijn bijvoorbeeld paragrafen, lijsten, tabellen, afbeeldingen, links en formulieren. Elk element heeft een aantal attributen die bepalen hoe het verschijnt en zich gedraagt.

XHTML Attribute

Attributen worden gebruikt om extra informatie over een element te geven. Een beeldelement kan bijvoorbeeld een attribuut als “src” hebben, dat de locatie van de afbeelding aangeeft. Attributen kunnen ook worden gebruikt om elementen te stylen, zoals achtergrondkleuren en lettertypen.

XHTML-validati

XHTML-documenten moeten worden gevalideerd om er zeker van te zijn dat ze goed gevormd zijn en voldoen aan de XHTML-standaarden. Dit kan gebeuren met een online validator of met een tool zoals de W3C-validator. Validatie is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat documenten compatibel zijn met webbrowsers en andere systemen.

XHTML Syntax regel

XHTML heeft een aantal syntax regels die gevolgd moeten worden om documenten geldig te laten zijn. Deze regels omvatten zaken als het gebruik van kleine letters, het gebruik van dubbele aanhalingstekens en het sluiten van alle lege elementen.

XHTML hulpmiddele

Er zijn een aantal hulpmiddelen beschikbaar voor wie meer wil weten over XHTML. Hieronder vallen tutorials, boeken en online forums. Daarnaast biedt het W3C een lijst met XHTML-bronnen die gebruikt kunnen worden als startpunt om meer te leren over de taal.

Samengevat is XHTML een krachtige opmaaktaal die wordt gebruikt om webpagina’s en andere op het internet te lezen documenten te maken. Het biedt verschillende voordelen ten opzichte van HTML, waaronder een betere structurele integriteit en eenvoudiger schrijven en onderhouden. Bovendien moeten XHTML-documenten worden gevalideerd om ervoor te zorgen dat ze goed gevormd zijn en voldoen aan de XHTML-normen.

FAQ
Wat is het verschil tussen HTML en XHTML?

HTML is de standaard opmaaktaal voor het maken van webpagina’s. XHTML is een versie van HTML die strenger en beter gedefinieerd is. XHTML is een overgangstaal die langzaam wordt uitgefaseerd ten gunste van HTML5.

Wordt XHTML nog gebruikt?

Nee, XHTML wordt niet meer gebruikt. Het is vervangen door HTML5.

Wat is XHTML met voorbeeld?

HTML is de standaard opmaaktaal voor het maken van webpagina’s. HTML staat voor Hyper Text Markup Language.

Een opmaaktaal is een verzameling opmaaktags. HTML gebruikt opmaaktags om webpagina’s te beschrijven.

HTML-documenten worden ook wel webpagina’s genoemd.

Webbrowsers kunnen HTML-bestanden lezen en deze omzetten in zichtbare of hoorbare webpagina’s. HTML beschrijft de structuur van een webpagina.

HTML bestaat uit een reeks elementen. HTML-elementen vertellen de browser hoe de inhoud moet worden weergegeven.

HTML-elementen worden weergegeven door tags. Tags worden niet weergegeven.

HTML-documenten bestaan uit twee delen: de head en de body.

Het head-element bevat informatie over het document.

Het body-element bevat de eigenlijke inhoud van het document.

Voorbeeld:

Mijn eerste webpagina

Hello World!

Dit is mijn eerste webpagina.

Is XHTML een scripttaal?

Nee, XHTML is geen scripttaal. Scripttalen worden gebruikt om programma’s te maken die door een computer kunnen worden uitgevoerd. XHTML is een opmaaktaal die wordt gebruikt om de inhoud van een webpagina te structureren.

Is XHTML een programmeertaal?

Nee, XHTML is geen programmeertaal. Het is een opmaaktaal die wordt gebruikt om de inhoud van een webpagina te structureren. Programmeertalen worden gebruikt om programma’s te maken die door een computer kunnen worden uitgevoerd.