Real-Time

Wat is real-time

Realtime is een term die wordt gebruikt om een systeem of proces te beschrijven dat zonder merkbare vertraging verloopt. Het wordt vaak gebruikt als synoniem voor onmiddellijkheid, zoals in “real-time communicatie” of “real-time gegevensanalyse”. Real-time systemen zijn ontworpen om binnen een bepaalde tijd, vaak fracties van een seconde, te reageren op veranderende externe gebeurtenissen.

Soorten real-time systeme

Realtime systemen worden ingedeeld in drie hoofdcategorieën: harde real-time, zachte real-time en vaste real-time. Harde real-time systemen zijn die waarbij het missen van een deadline niet acceptabel is, zoals bij missiekritische toepassingen. Zachte real-time systemen zijn die waarbij het missen van een deadline een negatieve impact heeft maar toch getolereerd kan worden, zoals multimediatoepassingen. En vaste real-time systemen zijn die waarbij het missen van een deadline geen effect heeft, zoals een webserver.

Voordelen van real-time systeme

Real-time systemen zijn voordelig omdat zij tijdig kunnen reageren op externe gebeurtenissen. Dit kan de tijd die verloren gaat met wachten op een antwoord of een resultaat verminderen. Bovendien kunnen real-time systemen worden gebruikt om de efficiëntie en effectiviteit op verschillende manieren te verhogen, zoals het regelen van de snelheid van een machine of het geven van feedback in een geautomatiseerd proces.

Uitdagingen van real-time systeme

Real-time systemen kunnen moeilijk te ontwerpen en te implementeren zijn. Bovendien moeten zij betrouwbaar en robuust zijn, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor het tijdig reageren op externe gebeurtenissen. Bovendien moeten ze grote hoeveelheden gegevens kunnen verwerken en meerdere taken tegelijk kunnen uitvoeren.

Voorbeelden van realtimesysteme

Realtimesystemen zijn te vinden in een verscheidenheid van toepassingen, zoals in luchtverkeersleidingssystemen, systemen voor de beheersing van productieprocessen en financiële handelssystemen. Bovendien worden real-time systemen vaak gebruikt in robotica, geautomatiseerde voertuigen en virtuele realiteitssystemen.

Technologieën die in realtimesystemen worden gebruik

Realtimesystemen maken vaak gebruik van technologieën zoals multiprocessoren, gedistribueerde systemen en realtime besturingssystemen. Multiprocessoren worden gebruikt om de snelheid van een systeem te verhogen, terwijl gedistribueerde systemen worden gebruikt om gegevens en middelen te delen tussen meerdere computers. Real-time besturingssystemen zijn ontworpen om een omgeving te bieden waarin taken tijdig kunnen worden uitgevoerd.

Real-Time Networkin

Real-time networking is het gebruik van technologieën om real-time gegevensuitwisseling tussen computers mogelijk te maken. Voorbeelden van real-time netwerktechnologieën zijn Ethernet, Asynchronous Transfer Mode (ATM) en Voice over IP (VoIP). Deze technologieën worden gebruikt om real-time communicatie, datastreaming en andere toepassingen mogelijk te maken.

Conclusi

Real-time systemen worden gebruikt in een verscheidenheid van toepassingen, van productieprocescontrole tot robotica, en vereisen technologieën zoals multiprocessoren, gedistribueerde systemen en real-time netwerken. Real-time systemen kunnen voordelig zijn omdat ze tijdig kunnen reageren op externe gebeurtenissen, maar ze kunnen ook moeilijk te ontwerpen en te implementeren zijn.

FAQ
Is real-time één woord?

Nee, “real-time” zijn twee woorden.

Hoe real-time is real-time?

De term “real-time” betekent verschillende dingen voor verschillende mensen. In het algemeen betekent het dat iets in het heden gebeurt, of op hetzelfde moment dat het wordt waargenomen.

In de context van computers kan real-time betekenen dat een systeem onmiddellijk kan reageren op inputs, of dat het een snel veranderende omgeving kan bijhouden.

Een real-time besturingssysteem is bijvoorbeeld een systeem dat binnen een bepaalde tijd, meestal gemeten in milliseconden, op inputs kan reageren. Een systeem dat niet real-time is, kan er seconden, minuten of zelfs langer over doen om op een input te reageren.

Evenzo is een real-time streaming systeem een systeem dat gegevens kan verwerken naarmate ze binnenkomen, zonder te hoeven wachten tot alle gegevens verzameld zijn alvorens te beginnen met de verwerking ervan. Een niet-realtime systeem zou moeten wachten tot alle gegevens verzameld zijn voordat het kan beginnen met de verwerking ervan.

Wat betekent bijna-realtime?

Near real-time (NRT) verwijst naar systemen die gegevens verstrekken die regelmatig worden bijgewerkt, meestal met tussenpozen van enkele seconden of minder. Het is een term die gebruikt wordt om verschillende soorten systemen te beschrijven die gegevens leveren die bijna in real-time zijn, maar niet noodzakelijk in real-time.

Waarom zegt men real-time?

Realtime betekent dat informatie wordt verwerkt op het moment dat ze wordt ontvangen, zonder enige vertraging. Als u bijvoorbeeld een live stream van een video bekijkt, wordt de video in real-time verwerkt.

Wat zijn real-time voorbeelden?

Real-time voorbeelden zijn voorbeelden die op dit moment plaatsvinden. Als u bijvoorbeeld naar een live sportevenement kijkt, gebeurt het evenement in real time. Kijkt u naar een opgenomen evenement, dan gebeurt dat niet in real time.