Export

Wat is exporteren

Exporteren is het proces waarbij gegevens uit een softwareprogramma worden overgebracht naar een ander programma, apparaat of bestandsformaat. Exporteren wordt gebruikt wanneer u gegevens van het ene programma of apparaat naar het andere moet overbrengen, of wanneer u gegevens in een ander formaat moet opslaan. U kunt hierbij denken aan het exporteren van gegevens naar een spreadsheet, tekstdocument of een ander softwareprogramma.

Soorten expor

Er zijn verschillende soorten export, gebaseerd op het formaat van de gegevens die worden overgedragen. Voorbeelden zijn CSV-, XLS- en PDF-bestanden. Het formaat waarin u gegevens exporteert, hangt af van het soort gegevens en de toepassing waarin ze worden gebruikt.

Tekstbestanden exportere

Een van de meest voorkomende vormen van export is die van tekstbestanden. Dit type export wordt meestal gebruikt bij het overbrengen van gegevens van een tekstverwerker of tekstverwerker naar een andere toepassing. Dit kan bijvoorbeeld het exporteren van gegevens naar een spreadsheet, een tekstdocument of een ander softwareprogramma zijn.

Spreadsheets exportere

Een ander veelgebruikt type export is voor spreadsheets. Dit type export wordt gebruikt bij het overbrengen van gegevens van een spreadsheettoepassing naar een andere toepassing. Dit kan bijvoorbeeld het exporteren van gegevens naar een tekstdocument of een ander softwareprogramma zijn.

Afbeeldingen exportere

Exporteren kan ook worden gebruikt om afbeeldingsbestanden van de ene toepassing naar de andere over te brengen. Dit type export wordt meestal gebruikt bij het overbrengen van gegevens van een grafisch programma naar een andere toepassing. U kunt hierbij denken aan het exporteren van gegevens naar een tekstdocument, of een ander softwareprogramma.

Video exportere

Exporteren kan ook worden gebruikt om videobestanden van de ene toepassing naar de andere over te brengen. Dit type export wordt meestal gebruikt bij het overbrengen van gegevens van een videobewerkingsprogramma naar een andere toepassing. Denk hierbij aan het exporteren van gegevens naar een tekstdocument, of een ander softwareprogramma.

Audio exportere

Export kan ook worden gebruikt om audiobestanden van de ene toepassing naar de andere over te brengen. Dit type export wordt meestal gebruikt bij het overbrengen van gegevens van een audiobewerkingsprogramma naar een andere toepassing. Dit kan ook het exporteren van gegevens naar een tekstdocument zijn, of een ander softwareprogramma.

Webpagina’s exportere

Export kan ook worden gebruikt om webpagina’s van de ene toepassing naar de andere over te brengen. Dit type export wordt meestal gebruikt om gegevens van een website naar een andere toepassing over te brengen. Denk hierbij aan het exporteren van gegevens naar een tekstdocument, of een ander softwareprogramma.

Export is een belangrijk onderdeel van het beheer van gegevens in verschillende toepassingen en apparaten. Door gegevens over te dragen tussen toepassingen kunt u ervoor zorgen dat uw gegevens up-to-date en veilig zijn, en gebruikt kunnen worden op de manier die u nodig hebt.

FAQ
Wat is een voorbeeld van export?

Wanneer software wordt geëxporteerd, betekent dit dat deze naar een ander land wordt gestuurd om daar te worden gebruikt. Dit kan om verschillende redenen gebeuren, bijvoorbeeld om de software in een ander land te verkopen of om het aan gebruikers in een ander land te verstrekken die misschien geen toegang hebben tot dezelfde softwareopties.

Wat is importeren en exporteren?

Importeren en exporteren zijn twee termen die in de software-industrie worden gebruikt om het proces van gegevensoverdracht van de ene softwaretoepassing naar de andere te beschrijven. Gegevens importeren betekent dat u gegevens uit een andere toepassing haalt en ze in de huidige toepassing brengt. Gegevens exporteren betekent dat u gegevens uit de huidige toepassing haalt en ze naar een andere toepassing stuurt.

Betekent exporteren handel?

Wanneer we het hebben over export in de context van internationale handel, bedoelen we de verkoop van goederen en diensten die in het ene land zijn geproduceerd aan een ander land.

De term “export” kan ook verwijzen naar het proces van het verzenden of overbrengen van bestanden van het ene computersysteem naar het andere. In dit geval wordt de term vaak door elkaar gebruikt met “overdracht”.

Betekent exporteren opslaan?

Exporteren betekent een bestand opslaan in een formaat dat door een ander programma kan worden gelezen.

Wat zijn de belangrijkste exportproducten van de VS?

De Verenigde Staten exporteren verschillende producten, waaronder landbouwproducten, machines en industrieproducten. De belangrijkste landbouwexporten zijn sojabonen, maïs, tarwe, zuivelproducten en varkensvlees. De belangrijkste machine-exportproducten zijn vliegtuigen, motoren en vrachtwagens. De belangrijkste exportproducten zijn voertuigen, chemicaliën, computers en farmaceutische producten.