Denial of Service

Inleiding tot Denial of Servic

Denial of Service (DoS) is een soort cyberaanval die plaatsvindt wanneer iemand probeert de normale werking van een server, dienst of netwerk te verstoren door deze te overspoelen met een groot aantal verzoeken. Het doel van deze aanval is dat de server overweldigd wordt en niet meer aan legitieme verzoeken kan voldoen. DoS-aanvallen kunnen gedistribueerd (DDoS) of lokaal (LDoS) zijn. In dit artikel gaan we in op de verschillende soorten DoS-aanvallen, de gevolgen van dergelijke aanvallen en hoe je je ertegen kunt beschermen.

Soorten DoS-aanvalle

DoS-aanvallen kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën: gedistribueerd en lokaal. Gedistribueerde DoS-aanvallen (DDoS) zijn grootschalige aanvallen waarbij meerdere computers talrijke verzoeken naar één doelwit sturen. Bij lokale DoS-aanvallen (LDoS) daarentegen stuurt één computer een groot aantal verzoeken naar één doelwit.

Gevolgen van DoS-aanvalle

DoS-aanvallen kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor het vermogen van een organisatie om diensten te verlenen. Als een organisatie het doelwit is van een DoS-aanval, kan zij te maken krijgen met inkomstenverlies, verminderde productiviteit en een negatieve reputatie bij haar klanten. Bovendien kan de organisatie juridische stappen ondernemen tegen klanten die door de aanval zijn getroffen.

DoS-aanvallen beperke

Organisaties kunnen een aantal maatregelen nemen om zich te beschermen tegen DoS-aanvallen. Deze stappen omvatten het beperken van het aantal verzoeken dat naar een server kan worden gestuurd, het gebruik van firewalls en andere beveiligingsmaatregelen, en het implementeren van rate limiting en filtering.

Distributed Denial of Service (DDoS)-aanvalle

Distributed DoS-aanvallen zijn een bijzonder gevaarlijke vorm van DoS-aanvallen, omdat hierbij meerdere computers betrokken zijn die een groot aantal verzoeken naar één doelwit sturen. Deze aanvallen kunnen moeilijk te detecteren zijn en aanzienlijke schade toebrengen aan een organisatie. Om zich tegen deze aanvallen te beschermen, moeten organisaties ervoor zorgen dat hun netwerk goed is geconfigureerd en dat de nodige beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.

Lokale Denial of Service (LDoS)-aanvalle

Lokale DoS-aanvallen houden in dat één computer een groot aantal verzoeken naar één doelwit stuurt. Deze aanvallen kunnen moeilijk te detecteren zijn, omdat het vaak gaat om legitieme verzoeken die zijn aangepast om schade te veroorzaken. Om zich tegen deze aanvallen te beschermen, moeten organisaties ervoor zorgen dat hun netwerk goed is geconfigureerd om kwaadaardige verzoeken te detecteren en te blokkeren.

Best Practices for Protecting Against DoS Attack

Organisaties kunnen zich beschermen tegen DoS-aanvallen door beveiligingsmaatregelen zoals firewalls en rate limiting, en door ervoor te zorgen dat hun netwerk goed is geconfigureerd. Daarnaast moeten organisaties hun netwerk controleren op verdachte activiteiten en maatregelen nemen om mogelijke DoS-aanvallen te beperken.

Conclusi

Denial of Service (DoS)-aanvallen kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor de dienstverlening van een organisatie. Organisaties moeten maatregelen nemen om zich tegen deze aanvallen te beschermen, zoals beveiligingsmaatregelen treffen, hun netwerk bewaken en stappen ondernemen om potentiële DoS-aanvallen te beperken. Door deze stappen te nemen, kunnen organisaties zich beschermen tegen de schadelijke gevolgen van DoS-aanvallen.

FAQ
Wat veroorzaakt denial service?

Een Denial of Service (DoS)-aanval is een aanval waarbij een aanvaller probeert een bron onbeschikbaar te maken voor de beoogde gebruikers. Er zijn veel verschillende soorten DoS-aanvallen, en de redenen om ze uit te voeren kunnen variëren. In sommige gevallen proberen aanvallers geld af te persen van een bedrijf door te dreigen met een aanval tenzij hen losgeld wordt betaald. In andere gevallen kan een aanvaller gewoon proberen de activiteiten van een bedrijf te verstoren of reputatieschade te veroorzaken.

Wat is het verschil tussen DoS- en DDoS-aanvallen?

DoS, of Denial of Service, aanvallen zijn bedoeld om een systeem te overbelasten zodat het niet meer goed kan functioneren. Dit kan gebeuren door het te overspoelen met verzoeken, alle bronnen op te gebruiken of het systeem helemaal te laten vastlopen. DDoS-aanvallen (Distributed Denial of Service) zijn vergelijkbaar met DoS-aanvallen, maar komen van meerdere bronnen. Daardoor zijn ze veel moeilijker te verdedigen en kunnen ze nog meer schade aanrichten.

Hoe werkt een DDoS-aanval?

Een distributed denial-of-service (DDoS) aanval is een aanval waarbij meerdere computers worden gebruikt om een doelwit te overspoelen met verkeer. Het doel van een DDoS-aanval is om het doel te overspoelen met verkeer zodat het niet meer kan reageren op legitieme verzoeken.

DDoS-aanvallen worden meestal uitgevoerd door botnets, netwerken van geïnfecteerde computers die door een aanvaller worden bestuurd. Wanneer een botnet wordt gebruikt om een DDoS-aanval uit te voeren, stuurt de aanvaller commando’s naar het botnet die de computers in het netwerk opdracht geven het doelwit te overspoelen met verkeer.

De hoeveelheid verkeer die door een botnet kan worden gegenereerd, kan enorm zijn en zelfs een klein botnet kan genoeg verkeer genereren om een website of onlinedienst plat te leggen. De grootste DDoS-aanval ooit vond plaats in februari 2018, toen een botnet bekend als Mirai werd gebruikt voor een aanval met een piek van 1,1 Tbps.

Wat zijn twee voorbeelden van DoS-aanvallen?

Een DoS-aanval (Denial of Service) is een aanval die bedoeld is om een netwerk of computer uit te schakelen door het te overspoelen met verzoeken om gegevens of informatie. Hierdoor wordt het systeem overbelast en kan het niet meer reageren op legitieme verzoeken. DoS-aanvallen kunnen vele vormen aannemen, maar enkele veel voorkomende voorbeelden zijn SYN floods en Ping of Death-aanvallen.