Active Directory

Wat is de Active Directory?

Active Directory (AD) is een door Microsoft ontwikkelde directory-service voor Windows-domeinnetwerken. Het is een gespecialiseerde database die informatie opslaat over objecten in een netwerk, zoals gebruikers, computers en printers, en wordt voornamelijk gebruikt voor het beheer van de toegang van gebruikers tot netwerkbronnen.

Voordelen van Active Directory

Active Directory vereenvoudigt het netwerkbeheer en biedt een gecentraliseerd platform voor het beheer van gebruikersaccounts, beveiligingsbeleid, middelen en toegangsrechten. Het kan ook worden gebruikt om beleid voor gebruikersaccounts op te stellen en af te dwingen, zodat netwerkbeheerders de toegang van gebruikers tot gegevens en toepassingen kunnen controleren.

Onderdelen van Active Director

Active Directory bestaat uit meerdere onderdelen, waaronder de ‘Domain Controller’, ‘Global Catalog’ en ‘Lightweight Directory Access Protocol ‘(LDAP). De Domain Controller is de gezaghebbende bron van gebruikers- en computeraccounts, terwijl de Global Catalog informatie over alle objecten in het domein opslaat. LDAP is een protocol dat wordt gebruikt voor het bevragen en manipuleren van directorygegevens.

Beveiliging van Active Directory

Active Directory biedt beveiliging voor gebruikers en computers in het netwerk, door de toegang tot bronnen te beperken op basis van gebruikersreferenties. Het biedt ook verificatiediensten, waardoor gebruikers met één set referenties toegang krijgen tot het netwerk.

Active Directory Replicatie

Active Directory gebruikt replicatie om de consistentie van gegevens over meerdere Domain Controllers te waarborgen. Hierdoor zijn consistente gegevens beschikbaar voor gebruikers, zelfs als één Domain Controller uitvalt.

Active Directory Federation Service

Active Directory Federation Services (ADFS) is een dienst die single sign-on (SSO) verificatie biedt voor gebruikers in verschillende netwerken of domeinen. ADFS stelt gebruikers in staat dezelfde referenties te gebruiken om toegang te krijgen tot bronnen, ongeacht het netwerk of domein waartoe zij toegang hebben.

Active Directory Domain Services

Active Directory Domain Services (ADDS) is een dienst die voorziet in gecentraliseerde verificatie en autorisatie voor gebruikers in een Windows-omgeving. Met ADDS kunnen beheerders gebruikersaccounts, beveiligingsbeleid en resources in één platform beheren.

Active Directory Certificate Services

Active Directory Certificate Services (ADCS) is een dienst die digitale certificaten verstrekt aan gebruikers en computers. Digitale certificaten worden gebruikt om gegevens en toepassingen te beveiligen, zodat gebruikers veilig toegang hebben tot netwerkbronnen.

Active Directory Rights Management Services

Active Directory Rights Management Services (ADRMS) is een dienst die bescherming biedt voor gevoelige gegevens. ADRMS kan gegevens versleutelen en de toegang tot gebruikers beperken op basis van hun referenties, zodat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot de gegevens.

Conclusie
Active Directory is een krachtige directory-service die door Microsoft is ontwikkeld voor Windows-domeinnetwerken. Het vereenvoudigt het netwerkbeheer door een gecentraliseerd platform te bieden voor het beheer van gebruikersaccounts, beveiligingsbeleid, bronnen en toegangsrechten. Het biedt ook verificatie- en coderingsdiensten, zodat gegevens veilig zijn en alleen toegankelijk voor bevoegde gebruikers.

FAQ
Wat zijn de 3 hoofdfuncties van Active Directory?

Active Directory is een directory-dienst die een uniform overzicht biedt van alle bronnen in een bedrijfsnetwerk. Het stelt beheerders in staat de toegang tot die middelen te beheren en te controleren. Active Directory biedt ook een platform voor het ontwikkelen en implementeren van andere directory-gebaseerde diensten, zoals LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) en Kerberos.

Waarvoor wordt Active Directory gebruikt?

Active Directory is een directory service voor Windows netwerken. Het slaat informatie op over netwerkbronnen, zoals computers, gebruikers en groepen, en maakt deze informatie beschikbaar voor gebruikers en groepen. Active Directory kan worden gebruikt om netwerkbronnen, zoals printers en bestandsservers, te beheren en gebruikers en groepen toegang tot deze bronnen te geven. Active Directory kan ook worden gebruikt om informatie over een organisatie op te slaan, zoals de organisatie-eenheden, contactpersonen en printers.

Is Active Directory hetzelfde als domein?

Active Directory is een directory-service die wordt gebruikt om informatie over een computernetwerk op te slaan. Een domein is een groep computers die met elkaar verbonden zijn. Active Directory wordt gebruikt om de computers in een domein te beheren.

Wat zijn de 5 rollen van Active Directory?

De vijf rollen van Active Directory zijn:

1. Domein Naam Systeem (DNS) server: Active Directory kan worden geconfigureerd als DNS-server. Hierdoor kan het DNS query’s oplossen voor het domein waarvoor het verantwoordelijk is.

2. Domeincontroller (DC): een domeincontroller is de server die de Active Directory database opslaat en alle verificatieverzoeken binnen het domein afhandelt.

3. Global Catalog (GC)-server: een GC-server is een domeincontroller die een volledige kopie van de Active Directory-database opslaat. Hierdoor kan hij informatie verstrekken over objecten in andere domeinen.

4. Applicatieserver: Active Directory kan worden gebruikt om informatie over toepassingen op te slaan, zoals welke servers welke toepassingen hosten. Hierdoor kunnen beheerders snel de juiste server vinden en er verbinding mee maken wanneer zij een applicatie moeten gebruiken.

5. Certificaatserver: Active Directory kan worden gebruikt om digitale certificaten op te slaan. Hierdoor kunnen clients zich bij het domein authenticeren met behulp van certificaten, in plaats van met gebruikersnaam en wachtwoord.